Evren Gül

Date of Birth: 1978
Nationality: Turkey
E-mail: evrengul1@gmail.com
Phone: +90 216 340 84 05
Website: www.evrengul.com

Exhibitions

2010 - istanbul / Turkey - Tünele Doğru - Galeri Binyıl
2007 - istanbul / Turkey - Manço - Kültür Merkez
2011 - istanbul Turkey - 100 Genç Yüz - İnternational Art Center

About

Resim yapmak benim için; kendimi ve evreni anlama ve anlamlandırma yolunda katettiğim iç süreçlerimin bir yansımasıdır. Bu sanatın beni kabul etmesinden dolayı minnet doluyum. Ayrıca sanat yapma davranışı bana varlığımı duyumsama ve bunu onaylama coşkusunu veriyor. Çünkü kendimi en rahat ifade edebildiğim alan, kendime en çok yakın olduğum alan bu olmakta.
Ortaya koyduğum ürünlerde daha çok bilinçdışı çağrılar, ve duyumsamalar yaşantılamaktayım. Özellikle otuzlu yaşlarla beraber bunun ne derece bütüncül ve hakiki bir yapı olduğunu hayretle ve sessizce anlamaya devam etmekteyim. Çünkü ben de artık bu yollarla, eserlerimden kendimi öğrenmeye ve anlamaya başladım. Bilinçliydi bilinçsizdi, bilincin içiydi, dışıydı derken aklımın ve vicdanımın yettiğince doğrularla yürümeye çalışıyorum.
Sanatım her zaman yeniliğe ve gelişmeye açıktır. İnternetin yaygınlaşması, teknolojik imkanlarla sanat dilinin genişlemesi, farklı disiplinlerin birbirine yaklaşması, uluslararası fuarlardan ve sanat organizasyonlarından haberimiz olmasıyla beraber çok olumlu bir etkilenim ve değişim yaşadığımı belirtmeliyim. Bu yüzden özellikle son dönemlerden sonra yerel değerlendirmeler ve kriterler benim için belli bir mesafe kazandı. Sanatın, evrensel kalite unsurlarıyla daha çok ilgilenir oldum.
Eğitim Durumu
Işık Üniversitesi Sanat Kuramları ve Eleştiri Bölümü
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Devabil Kara Atölyesi